Myynti ja markkinointi

–  uusien asiakkaiden etsintä

–  markkinointi-, myynti- ja kansainvälistymisstrategioiden suunnittelu

Materiaalihallinto

– uusien materiaalitoimittajien etsintä

– uusien tehokkaampien toimintatapojen luonti

Ulkoistaminen

– uusien palveluntarjoajien etsintä

– tuotanto,tuotekehitys, materiaalitoiminnot, hallinto jne.

Rahoitus

– uusien rahanlähteiden etsintä